Zapraszamy na cykl wykładów „Od pergaminu do e-Biblii

Zapraszamy na cykl wykładów „Od pergaminu do e-Biblii

od 23 lutego do 28 KWIETNIA 2019

TERMINARZ WYKŁADÓW

  • 23 lutego – Starożytne manuskrypty Starego i Nowego Testamentu
  • 24 lutego – Historia kanonu Ksiąg Świętych
  • 24 marca – Fenomen natchnienia
  • 30 marca – Wiarygodność historyczna Biblii
  • 31 marca – Biblia w dobie racjonalizmu
  • 06 kwietnia – Niezwykłość profetyzmu biblijnego
  • 07 kwietnia – Proroctwa mesjanistyczne
  • 28 kwietnia – Tradycja judaistyczna a chrześcijaństwo

Prelegentem wykładów jest kustosz unikatowej wystawy Pisma Świętego, który ukończył Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną na kierunku teologicznym oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną na kierunku pedagogiki religii. Obecnie jest studentem prestiżowej amerykańskiej uczelni Andrews University na kierunku religiologii. Jest biblistą oraz teologiem z wykształcenia, a także pasjonatem i miłośnikiem Pisma Świętego. Jego misją jest popularyzowanie tej niezwykłej księgi w różnych środowiskach wyznaniowych. Wykłady są bogato ilustrowane prezentacjami multimedialnymi znacznie ubogacającymi słowo mówione.