Kościół w Polsce

Kalendarz kościelny – szczególne dni w roku 2023

04-14.01 Dziesięć Dni Modlitw
07.01 Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu” 04-14.01 Dzień Postu Modlitwy
21.01 Dzień Wolności Religijnej

04.02 Dzień Szafarstwa
18.02 Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej

04.03 Światowy Dzień Misji Kobiet 11-18.03 Tydzień Młodzieży
18.03 Światowy Dzień Młodzieży 25.03 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Południowej i Wydziału Środkowo-Wschodniej Afryki

15.04 Dzień Stworzenia
22.04 Dzień ORTV „Głos Nadziei”
29.04 Dzień Osób Szczególnej Troski

13.05 Dzień Misji Globalnej
20.05 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej

10.06 Dzień Edukacji Adwentystycznej
24.06 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Wschodniej i Wydziału Intereuropejskiego

09.09 Dzień Żniwno-Dziękczynny
30.09 Dary 13-tej Soboty – projekt Zarządu Kościoła i Wydziału Transeuropejskiego

07.10 Dzień ZHA Pathfinder
21.10 Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego

04-11.11 Tydzień Modlitwy
11.11 Doroczne Dary Ofiarności

02.12 Dzień Dobroczynności (ChSCh)
30.12 Dary 13-tej Soboty – projekt Diecezji Zachodniej i Wydziału Zachodniej i Centralnej Afryki