Program Szkoły Sobotniej 2020

Program Szkoły Sobotniej 2020

Program Szkoły Sobotniej na styczeń 2020

Data 04.01 11.01 18.01 25.01
Usługiwanie T. Ryski A. Ciućmański D. Górski J. Trojanowski
Prowadzący 1 cz. E. Gawryjołek P. Kosowski P. Kosowski A. Ciućmański
Teksty Biblii   M. Tyczyńska D. Stępień D. Płatek
Modlitwa początkowa Z. Barczewski M. Wołczyński B. Krzysiek Z. Barczewski
Studium Biblii – 1 klasa L. Krzysiek E. Gawryjołek Marcin Stępień A. Ciućmański
Studium Biblii – 2 klasa Z. Barczewski M. Wołczyński G. Pastuszko Z. Barczewski
Zajęcia dla dzieci E. Baczyńska G. Nassiwa / A. Tyczyńska Malwina Stępień S. Fukowski
Modlitwa końcowa T. Woźniak J. Słomka Marcin Stępień A. Jemiołek
Prowadzący 2 cz. E. Gawryjołek P. Kosowski P. Kosowski A. Ciućmański
Modlitwa w 2 cz. B. Krzysiek E. Gawryjołek M. Wołczyński P. Kosowski