Historia Kościoła w Starachowicach

Historia Kościoła w Starachowicach

Zalążki zboru sięgają roku 1976, kiedy to miasto Starachowice odwiedza student z Wrocławia – Andrzej Bojarczak. Podczas wakacyjnych odwiedzin u swojej babci poświęca część czasu na pracę misyjną. Tak trafia do mieszkania Barbary i Jana Kuczków. Zastaje w nim tylko mamę Barbary – Stefanię Bonk, która kupuje od niego literaturę religijną. Treści duchowe wzbudzają zainteresowanie Jana, który przez kolejne dwa lata wnikliwie studiuje Słowo Boże. W wyniku tego Jan Kuczek przyjmuje chrzest 26 maja 1978 r. w Warszawie. W ciągu kolejnych pięciu lat chrzest przyjęła najbliższa rodzina Jana: żona Barbara, teściowa Stefania oraz synowie: Wiktor i 15-letni Robert. Początkowo rodzina Kuczków przynależy do zboru KADS w Kielcach, gdzie aktywnie włącza się do pracy misyjnej.
Wkrótce, po uzyskaniu niezbędnych w tamtym czasie zezwoleń administracyjnych programy ewangelizacyjne mogły odbyć się również w Starachowicach. Wiosną 1985 r. „Czas Apokalipsy” poprowadził pastor Zenon Samborski. Owocem tego programu był chrzest Tomasza Ryskiego i Krzysztofa Adamskiego latem tego samego roku. Wiosną następnego roku pastor Zenon Samborski przeprowadził drugą serię wykładów pt. „Jezus przychodzi”. Zaowocowało to chrztem 10 osób w dniu 19 kwietnia 1986 r. oraz kolejnymi chrztami kilku osób w ciągu owego roku.
Od roku 1986 powstała w Starachowicach samodzielna grupa. Nabożeństwa sobotnie odbywały się w zawsze gościnnym mieszkaniu braterstwa Kuczków aż do 1992 r.
5 marca 1988 r. aktu organizacji zboru w Starachowicach dokonał przewodniczący Kościoła brat Stanisław Dąbrowski w asyście przewodniczącego Diecezji Wschodniej – brata Mariana Wójcika. Starszym, liczącego wówczas 17 osób zboru, został brat Jan Kuczek. Podczas uroczystości dokonano wyboru trzech osób jako zalążka zboru. Byli to: Jan Kuczek, Stanisława Woźniak i Tomasz Ryski.
Zbór czynił starania w kierunku pozyskania lub wynajęcia lokalu na potrzeby organizowania nabożeństw sobotnich.
W dniu 7 maja 1992 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w Spółdzielczym Domu Kultury w budynku Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do chwili obecnej zbór w Starachowicach korzysta z gościnnych progów tej instytucji.
Przez kilka lat do starachowickiego zboru należeli też siostry i bracia z Ostrowca Świętokrzyskiego. W dniu 3 grudnia 1994 r. braterstwo zamieszkali w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego okolicach utworzyli osobną grupę na terenie swojego miasta.
Wiosną 2018 r. (7 kwietnia) odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu 30-lecia powstania zboru w Starachowicach.
Na przestrzeni trzydziestu lat w zborze odbyło się bardzo wiele programów ewangelizacyjnych o tematyce duchowej, zdrowotnej, społecznej, projekcji filmów religijnych, koncertów muzyki chrześcijańskiej oraz charytatywnych.
W ciągu istnienia zboru ochrzczonych zostało przeszło 70 osób. Ze względu na różnorodne sytuacje życiowe liczba członków zboru utrzymuje się na przestrzeni lat na poziomie 25-30 osób. Starszymi zboru byli: Jan Kuczek, Andrzej Popis, Jacek Bidziński, a pracą pastorską służyli kolejno: Franciszek Micherda, Mariusz Zaborowski, Arkadiusz Bojko, Sławomir Popławski, Jarosław Trojanowski, Andrzej Górski, Remigiusz Krok, a obecnie Krzysztof Romanowski.
W 2018 r. została zorganizowana dla mieszkańców miasta po raz pierwszy Wystawa „Expo Zdrowie” oraz zaczął funkcjonować „Klub Zdrowia”.
W lutym 2019 r. miała miejsce unikatowa wystawa Pisma Świętego „Od pergaminu do e-Biblii” ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.