Wystawa Pisma Świętego w Lipsku

Wystawa Pisma Świętego w Lipsku

Wiara, modlitwa i Boża obecność, na każdym  etapie naszego działania.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipsku zgromadza ok. 132 osoby, w takich wydziałach jak: gimnastyka, informatyka, florystyka, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, angielski, malarstwo i inne. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wykłady Beaty Szleszyńskiej, Krzysztofa Romanowskiego, Zdzisława Plesa i kulinaria prowadzone przez Zdzisława Pałkę.

Nadszedł czas na kolejne działania i przyszedł pomysł, aby zorganizować wycieczkę dla zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lipska na wystawę Biblii w Skarżysku Kamiennej. Podczas zwiedzania wystawy zrodziło się wiele pytań, rozmów, a też i planów na przyszłość. Redaktor Radia Lipsko nagrał audycję, która przez kolejne dni była nadawana dla słuchaczy, w której wycieczkowicze mogli opowiadać o swoich wrażeniach podczas zwiedzania wystawy. Zapadły też obietnice, że jeśli znajdzie się miejsce na wystawę Biblii w Lipsku, to organizatorzy dołożą starań, aby taka wystawa była w tym mieście. Pojawił się także pomysł, aby i na UTW w Lipsku studiować Pismo Święte i poznawać tą wspaniałą księgę. Wspólny obiad wycieczkowiczów i droga powrotna, to nieustające rozmowy o Biblii.

Sytuacja w kraju i następujące jedno po drugim obostrzenia nie rokowały ani spotkań, a tym bardziej wystawy biblijnej. Mimo to, modlitwy nadal trwały. Nadszedł czas, że znalazło się miejsce, i przyszło kilka osób na pierwsze czytanie Pisma Świętego. Po kilku spotkaniach, zawiązała się 10-12 osobowa grupa, w której można było zauważyć z każdym kolejnym spotkaniem wspaniałą przyjaźń. Po kilku miesiącach systematycznych cotygodniowych spotkań ponownie pojawiły się plany, co do wystawy Biblii. Pani Renatka, która jest gorliwą uczestniczką spotkań biblijnych i nauczycielką w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dopytywała dyrekcję o możliwość zrobienia wystawy. Po rozmowach w szkole, na które udaliśmy się razem z pastorem Krzysztofem Romanowskim, dyrekcja wyraziła zgodę na udostępnienie nam sali gimnastycznej. Został też ustalony termin wystawy.

Nadszedł  czas, aby zebrać i wyszkolić przewodników do oprowadzania po wystawie. Podczas jednego ze spotkań pastor K. Romanowski zaproponował, aby osoby, z którymi studiuje Pismo Święte przejrzały materiały przygotowane dla przewodników i wybrały sobie odpowiedni materiał do prezentacji. Po kolejnych dwóch spotkaniach mieliśmy  już pięć osób do oprowadzania po wystawie, oczywiście spośród członków z UTW-Lipsko. Czas wystawy się zbliżał. Pani Irenka K.B. zrobiła wykaz szkół, parafii, wójtów, instytucji i podzieliła, kto i kogo ma powiadomić. Zostały przygotowane zaproszenia i plakaty, których dystrybucja nastąpiła przy wsparciu i pomocy wszystkich zaangażowanych osób. Szkoły miały odpowiedzieć, w jakim terminie i czasie mogą przyjechać, aby przygotować odpowiedni tygodniowy harmonogram dla zwiedzających grup.

Ostatni tydzień przed wystawą przyniósł rozczarowanie i zniechęcenie, ponieważ tylko dwie szkoły odpowiedziały na zaproszenie. Modlitwy jednak nadal trwały. Dzień rozpoczęcia wystawy 18 października 2021r nadszedł. Przed drzwiami sali gimnastycznej zrobiło się tłumnie. Na sali wystawowej pojawiła się, dyrekcja szkoły, uczniowie, przedstawiciele szkół, członkowie Lipskiego Centrum Kultury, księża i wiele innych osób. I tak pierwszego dnia zwiedziło wystawę ok. 80 osób. Następnego dnia rano, była już kolejka zwiedzających, i tak każdego dnia przybywało osób, a szkoła przygotowywała kolejne grupy do zwiedzania w porozumieniu z zaproszonymi szkołami.

Podczas wystawy było wiele rozmów i różnych propozycji, co do wystawy Biblii na innych miejscach, a nawet w Seminarium Duchownym w Radomiu. Wiele osób zwiedziło wystawę kilka razy. Uniwersytet Trzeciego Wieku wspierał nas każdego dnia kilkoma osobami, które zajmowały się sprawami porządkowymi podczas zwiedzania.

Szybkimi krokami zbliżył się ostatni dzień wystawy. Nadszedł czas podsumowania i rozstania. Wystawę zwiedziło ponad 500 osób, co jest wielkim błogosławieństwem zważywszy, że Lipsko liczy jedynie 5,5 tysiąca mieszkańców. Dodatkowym wielkim błogosławieństwem było rozdanie bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego (Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej) dla zwiedzających osób. W sumie rozdano ok. 470 egzemplarzy Pisma Świętego.

Zwieńczeniem działań misyjnych było nabożeństwo u brata Zdzisława w okolicach Lipska, na które przybył zbór z Ostrowca Świętokrzyskiego, zaproszeni goście oraz pięć osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lipska, którzy zostali od razu zaangażowani w program nabożeństwa. Nasza przyjaciółka Ala z radością odczytała Psalm 27, były pieśni wykonane przez brata Jacka ze zboru w  Cieszynie, opowiadanie doświadczeń i wspólna agapa.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu Bogu  za wspólnie przeżyty czas, za błogosławieństwa, jakie spłynęły na miasto Lipsko i okolice, i za to, co po ludzku było nie możliwe dzięki Bogu stało się możliwe. Modlimy się i prosimy o modlitwę, bo wierzymy, że jeszcze wiele wspaniałych błogosławieństw Bóg dla nas przygotował. Studiowanie Pisma Świętego w Lipsku pod kierownictwem pastora Krzysztofa Romanowskiego trwa, prosimy Boga, aby pomnożył tę grupę, abyśmy nigdy nie zaprzestali poznawać i doświadczać naszego ukochanego Zbawiciela. Chcemy powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan.

Zdzisław Pałka.