Zjazd okręgu radomskiego

Zjazd okręgowy w Radomiu