Zrozumieć Boga

Zrozumieć Boga

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
31 lipca 2021 r.
Przemawia: pastor,
Tadeusz Niewolik.