Znaczenie posłuszeństwa

Znaczenie posłuszeństwa

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
28 sierpnia 2021 r.
Przemawia: ewangelista,
Tomasz Ryski.