Zapominający

Zapominający

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu 12 marca 2022 r. Przemawia: brat, Dariusz Górski.