Światowy kryzys a drugie przyjście Jezusa Chrystusa

Światowy kryzys a drugie przyjście Jezusa Chrystusa

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
3 października 2020 r.
Przemawia: pastor,
Krzysztof Romanowski.