Służba uzdrawiania

Służba uzdrawiania

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
25 września 2021 r.
Przemawia: ewangelista,
Tomasz Ryski.