Rodowód Jezusa

Rodowód Jezusa

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
15 grudnia 2018 r.
Przemawia: brat,
Dariusz Górski.