Radujmy się w Bogu

Radujmy się w Bogu

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu 17 lipca 2021 r. Przemawia: ewangelista, Tomasz Ryski.