Naprawdę do twarzy Ci w aureoli

Naprawdę do twarzy Ci w aureoli

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
14 sierpnia 2021 r.
Przemawia: pastor,
Jacek Matter.