Na straży ognia. Kobieta Ellen 08/08

Na straży ognia. Kobieta Ellen 08/08

Dr Allan Lindsday w ośmiu odcinkach filmu dokumentalnego „Na straży ognia”.​
Już od początku historii tej ziemi, pochodnia Prawdy była już niesiona, aby stawiać czoła siłom ciemności. Niejednokrotnie siłom tym udawało się przygasić jej płomień, ale za każdym razem Bóg powoływał kogoś, by chronił go i strzegł. Film ten odkrywa przed nami historię konfliktu rozgrywającego się w samym chrześcijaństwie. Przedstawia dzieje Reformacji od jej najwcześniejszych początków, która będąc odpowiedzią na odejście panującego Kościoła od nauki pierwszych chrześcijan, przywróciła Pismu Świętemu jego należyte miejsce i znaczenie w poznawaniu Prawdy, woli Bożej, a także w budowaniu osobistej wiary.