Kto Pański?

Kto Pański?

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
30 października 2021 r.
Przemawia: pastor,
Julian Hatała.