Czy bóg ma czas? [#08]

Czy bóg ma czas? [#08]

BÓG? Czy on istnieje?” – to oparte na Biblii świeże spojrzenie na tajemnice dotyczące Boga. To także próba znalezienia odpowiedzi na trudne pytania egzystencjalne.

Pastor Asscherick (Eszrik) podejmuje niezwykle ważny problem, jakim jest odtworzenie biblijnego obrazu charakteru Bożego. Jedną z największych diabelskich intryg, jest przypisanie Bogu swoich demonicznych cech, co sprawia, że wielu ludzi zamiast kochać i podziwiać Stwórcę, boi się Go i podświadomie odrzuca. Program „BÓG? CZY ON ISTNIEJE?”  adresowany jest do osób poszukujących wartości duchowych, pragnących poznać Boga, znaleźć w Nim ukojenie, a także otrzymać odpowiedzi na trudne życiowe pytania. To także znakomity materiał dla osób, które nie identyfikują się z żadną zorganizowaną religią. Mówca zachęca do poddania uczciwej krytyce wszelkich religijnych tradycji, by zrobić miejsce dla Prawdy Bożej.

Zbigniew Makarewicz – Sekretariat Misji

Mirosław Harasim – Dyrektor Instytucji Misyjnych

Daniel Kluska – Sekretariat Komunikacji i Mediów