Chleb życia

Chleb życia

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
22 grudnia 2018 r.
Przemawia: ewangelista,
Tomasz Ryski.