Bliżej niż myślisz

Bliżej niż myślisz

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Radomiu
8 grudnia 2018 r.
Przemawia: pastor,
Andrzej Siciński.