10 dni w pokoju na górze. Żarliwa modlitwa wstawiennicza 01/10