10 dni w pokoju na górze. Uczciwe wyznanie grzechów 04/10