10 dni w pokoju na górze. Gorliwe świadczenie 10/10