Sermons on 2021/KW 4 - Teraźniejsza prawda w Księdze Powtórzonego Prawa

Sermons on 2021/KW 4 - Teraźniejsza prawda w Księdze Powtórzonego Prawa

Za panowania króla Jozjasza w Jerozolimie (640-609 przed Chrystusem) ktoś — przypuszczalnie podczas prac remontowych w świątyni — odkrył kopię księgi, którą następnie odczytano przed władcą Judei. Gdy „król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty” (2 Krl 22,11 BT). Dlaczego? Uświadomił sobie, że on i jego lud nie byli posłuszni temu, co zostało napisane w tej księdze.

  • 1
  • 2