Sermons on 2022/KW 4 – O ŻYCIU, ŚMIERCI, ZMARTWYCHWSTANIU I ŻYCIU WIECZNYM

Sermons on 2022/KW 4 – O ŻYCIU, ŚMIERCI, ZMARTWYCHWSTANIU I ŻYCIU WIECZNYM

Kolejny sezon telewizyjnego studium biblijnego Hope Sabbath School omawia zagadnienie wielkiego boju między dobrem a złem z perspektywy dwóch wielkich tematów. Pierwszy z nich to pochodzenie i istnienie grzechu oraz śmierci. Drugi temat to stałe dążenie Boga do rozwiązania problemu grzechu i śmierci oraz przywrócenia świata do pierwotnego doskonałego stanu. Szczególny nacisk został położony na śmiertelną naturę człowieka oraz zmartwychwstanie jako jedyną drogę wiodącą ze śmierci do nieśmiertelności. W gruncie rzeczy nie powinniśmy już bać się śmierci, bo Chrystus umarł za nas i zatriumfował nad jej mocą.
On sam zapewnia nas: — „Mam klucze śmierci i piekła” (Apokalipsa 1,18).