Teresa Wozniak
Kierownik Ewangelizacji
Grzegorz Pastuszko