Krzysztof Romanowski
Starszy Diakon
Ewa Gawryjołek