Marian Wołczyński
Starszy Diakon
Ewa Gawryjołek
Senior Pastor
Krzysztof Romanowski