Anna Wołczyńska
Kierownik Szkoły Sobotniej, Diakon
Artur Ciućmanski